Szkolenie OCP, Szkolenie OCP zorganizowane przez firmę AGAWA.PL w dniach 12-13 czerwca 2002 roku

Szkolenie zorganizowane przez firmę AGAWA.PL odbyło się w dniach 12-13 czerwca 2002 roku, w którym uczestniczyli przedstawiciele firmy OCP: Horst-Gerhard Edelmeier - Dyrektor Generalny oraz Dr Siegfried Koch - Główny Technolog.