Szkolenie Jet Tec, Szkolenie Jet Tec zorganizowane przez firmę AGAWA.PL w dniach 9-10 maja 2002 roku

Szkolenie zorganizowane przez firmę AGAWA.PL, które odbyło się w dniach 9-10 maja 2002 roku. Uczestniczyli w nim managerowie firmy DCI, producenta kartridży marki Jet Tec, odpowiedzialni za rozwój i sprzedaż tej marki: Pan James Vaugham (Sales & Marketing Manager - Szef Sprzedaży i Marketingu) oraz pan Alister Constantine (Head QA Manager - Szef Produkcji odpowiedzialny za jakość kartridży).