Regulamin programu "Poleć nas Znajomym"

Polecający – jest to osoba polecająca
Znajomy – jest to osoba polecana

 1. Program polega na nagradzaniu Klientów, którzy skutecznie polecą sklep www.agawa.pl swoim Znajomym.
 2. Polecenie jest uznane za skuteczne, jeśli Znajomy dokona zakupu za minimum 55 zł brutto w firmie AGAWA.PL Sp. z o.o - zostanie dla niego wystawiony dokument sprzedaży.
 3. Nagrodą dla Polecającego jest rabat w wysokości 50 zł brutto udzielany jednorazowo za każdego poleconego Znajomego na zakupy w firmie AGAWA.PL Sp. z o.o.
 4. Polecającemu przysługuje rabat tylko za pierwsze złożone przez Znajomego zamówienie.
 5. W programie mogą uczestniczyć:
  • Polecający - osoba prywatna lub firma, która ma swoje konto i dokonała zakupu w firmie AGAWA.PL Sp. z o.o
  • Znajomy - osoba, która z polecenia Klienta AGAWA.PL Sp. z o.o. dokona po raz pierwszy zakupu w firmie AGAWA.PL Sp. z o. o.
 6. Każdy uczestnik programu (Polecający oraz Znajomy) może posiadać tylko jedno konto w firmie AGAWA.PL Sp. z o. o., niezależnie czy jest to konto na osobę fizyczną, czy na firmę.
 7. Każdy Polecający może zgłosić dowolną liczbę Znajomych
 8. Polecający nie może polecić samego siebie. Za polecenie własnej osoby rabat nie przysługuje.
 9. Polecanie odbywa się w następujący sposób:
  • Polecający poleca sklep www.agawa.pl Znajomemu poprzez wysłanie wypełnionego formularza ze strony Poleć nas Znajomym
  • Polecający może też polecić sklep www.agawa.pl ustnie lub w każdy inny sposób, bez wykorzystania formularza
  • Znajomy przy składaniu zamówienia:
   • przez sklep internetowy - we właściwym polu w koszyku (krok "Płatności i dostawa") wpisuje ID Polecającego
   • e-mailem - dopisuje do zamówienia "polecił mnie" - ID lub inne dane pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie Polecającego
  • Znajomy może zgłosić, kto go polecił w momencie złożenia zamówienia. W przypadku zgłoszenia tej informacji później - rabat dla Polecającego nie będzie przyznany.
  • Znajomemu zakładane jest przez Dział Handlowy konto w sklepie AGAWA.PL i potwierdzane jest zamówienie.
  • Po otrzymaniu płatności, w potwierdzonym terminie Znajomemu wystawiany jest dokument sprzedaży i wysyłany zamówiony towar
  • Przy najbliższym zamówieniu - nie wcześniej jednak niż miesiąc od zakupu Znajomego, Polecającemu jest udzielany rabat w wysokości 50 zł brutto na zakup w sklepie AGAWA.PL Sp. z o.o. (przy złożeniu zamówienia za min. 55 zł brutto).
 10. Po złożeniu zamówienia przez Znajomego następuje weryfikacja zarówno Polecającego (czy dokonał już wcześniej zakupu w sklepie AGAWA.PL Sp. z o. o.) oraz Znajomego (czy jest to jego pierwszy zakup w firmie AGAWA.PL Sp. z o. o.)
 11. Jeśli Polecający nie jest Klientem firmy AGAWA.PL (nie dokonał wcześniej zakupu), nie przysługuje mu rabat.
 12. Jeśli Znajomy dokona zakupu (zostanie mu wystawiony dokument sprzedaży) Polecający jest o tym informowany pisemnie.
 13. Rabat zaczyna przysługiwać nie wcześniej niż miesiąc po zakupie Znajomego.
 14. Informacje o poleconych Znajomych i przysługujących oraz rozliczonych rabatach są zapisywane w systemie firmy AGAWA.PL Sp. z o. o.
 15. Rozliczenie przysługującego rabatu następuje poprzez obniżenie cen na paragonie lub fakturze o łączną kwotę 50 zł brutto.
 16. O rozliczeniu rabatu za konkretnego poleconego Znajomego na danym dokumencie sprzedaży Polecający zostanie poinformowany pisemnie.
 17. Program "Poleć nas Znajomym" łączy się z innymi promocjami w sklepie AGAWA.PL Sp. z o. o.
 18. W chwili ogłoszenia przez organizatora zakończenia promocji niewykorzystane rabaty zgromadzone na kontach użytkowników tracą ważność.
 19. Program "Poleć nas Znajomym" trwa od 10 maja 2013 r. do odwołania.